Nepřetržitý přenos z Přírodovědného centra
při ZŠ BezručovaŠkola připojena k internetu
prostřednictvím komunitní sítě hkfree.orgŠkola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

http://o-chae.com

Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

Informace družiny ve šk. roce 2014-2015
Vydáno dne 27. 08. 2014 (269 přečtení)


Vážení rodiče, v sekci Ke stažení (1.stupeň) najdete aktuální informace k provozu školní družiny a rozdělení dětí ve školním roce 2014-2015.Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Poděkování
Vydáno dne 25. 06. 2014 (395 přečtení)


Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Kučerové (mamince Julinky Kučerové ze 3.A) za velmi štědrý dar v podobě mnoha puzzle, knížek pro děti (mnoho z nich úplně nových), ubrousků a kousků látek a dalšího materiálu pro naše družinové tvoření. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme Kučerovým krásné prázdniny.

Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

družinový výlet do zábavního parku Mirákulum
Vydáno dne 13. 05. 2014 (210 přečtení)


Minulý pátek jsme navštívili zábavní park Mirákulum.Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Družinové tvoření
Vydáno dne 07. 04. 2014 (415 přečtení)


Další zprávička o tom, co všechno se v naší družině děje.

 Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Karneval 2014
Vydáno dne 28. 02. 2014 (409 přečtení)


Opět po roce jsme pro děti uspořádali masopustní karneval.Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Dětí tvoří ve družině
Vydáno dne 03. 02. 2014 (348 přečtení)


Rozhodli jsme se ukázat všem, kteří chodí na naše webové stránky, alespoň část tvorby dětí ze školní družiny.Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 632 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Rozdělení dětí do družin ve školním roce 2013-2014
Vydáno dne 28. 08. 2013 (754 přečtení)


Vítáme Vás v novém školním roce.

Doufáme, že si děti na prázdninách odpočinuly a už se těší zpátky do školy a na kamarády.

корпоративные подарки с логотипом

Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 726 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

6.B hraje divadlo pro mladší spolužáky
Vydáno dne 25. 04. 2013 (471 přečtení)


Žáci 6.B zahráli divadlo pro děti.

Tisková zpráva | Autor: Gondová Romana | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Školní družina při ZŠ Bezručova
Vydáno dne 01. 02. 2007 (15158 přečtení)


O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI    

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            

Hola, hola, hola,

skončila nám škola.

Místo domů k mamince,

spěchám, budu v družince.

Chodíme sem velmi rádi,

jsou tu všichni kamarádi.

Čas tu běží jako ďas,

hurá, jsem tu zas.


Hrou za poznáním

 
Tisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Poděkování
Vydáno dne 01. 01. 2007 (1384 přečtení)


O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            

Poděkování:

 • Paní Plodkové za drobný dar
 • Paní Janě Novotné za hračky do ŠD
 • Rodičům Lucie Holubové za hračky do ŠD
 • Rodičům Viktorky Petrové
 • Rodičům Jakuba Matuly
 • Babičce Nely Adámkové
 • Babičce Martina Bulíčka
 • Rodičům Terezy Čandové
 • Martinu Burešovi za vytvoření loga ŠD
 • Milošku Švecovi za dárek školní družině
 • Panu Petru Ludvíkovi za sponzorování fotbalového turnaje 2012
 • Vydavatelství Mladá fronta za poskytnutí starších čísel časopisu Mateřídouška zdarma a my se těšíme, že nad oblíbeným časopisem strávíme mnoho krásných a jistě i užitečných chvilek, kdy se dozvíme něco nového.


Tisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Fotogalerie
Vydáno dne 01. 01. 2007 (5366 přečtení)


O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            

Aktuální fotografie najdete vždy v sekci fotogalerie školyTisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Plán činnosti
Vydáno dne 01. 01. 2007 (4037 přečtení)


O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI    

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            Tisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Vnitřní řád
Vydáno dne 01. 01. 2007 (3268 přečtení)


O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            

 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Provozní doba :  6.30 – 17.00

 

Přihlašování dětí :

·        Do školní družiny jsou děti zařazeni na základě vyplněné přihlášky, podepsané   zákonným zástupcem. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.   

·        Pokud dítě vyzvedává sourozenec mladší 18-let, musí rodiče dát písemný souhlas.

·        Dítě nelze uvolnit na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti či SMS zprávy.

·        Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak , než je uvedeno na zápisním lístku,       omlouvají jeho nepřítomnost písemně. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu, způsob odchodu a podpis.

·        Rodiče včas nahlásí změnu zdravotního stavu dítěte , změnu svých telefonních   čísel a změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

·        Každá změna musí být provedena písemně na zápisním lístku do školní družiny.

 

Organizace:

·        Ráno děti vstupují do ŠD vchodem z Baarovy ulice. V provozu jsou dvě oddělení.

·        Po skončení vyučování je do 13.00 hodin osobní hygiena, oběd a odpočinková činnost.V této době si mohou rodiče vyzvednout dítě. Od 13.00 do 14.45 hodin nelze dítě vyzvedávat ze ŠD. V tuto dobu je zařazena zájmová činnost, vycházky a proto nelze narušovat program. Od 14.45 do 17.00 hodin je možné vyzvednou dítě kdykoli.

·        Děti si po vyučování vzájemně předávají vychovatelky a učitelky v prostoru šaten hlavní budovy. Pokud vychovatelka má již část dětí ze svého oddělení v herně, musí se dohodnout s učitelkou na přivedení ostatních dětí do školní družiny.

·        Při absenci vychovatelky suplují učitelky ve ŠD, pokud však klesne počet dětí v jednotlivých odděleních pod 30, lze oddělení nepřítomné vychovatelky rozdělit.

·        V případě kroužků musí vedoucí zájmového útvaru osobně  vyzvednout děti ve ŠD. Vychovatelky je však na tuto činnost včas připraví.

·        Rodiče a další návštěvníci do heren nevstupují, při nutné konzultaci s vychovatelkou se ohlásí školním telefonem.

·        Do výchovně vzdělávací činnosti se zařazuje forma odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Příprava na vyučování je prováděna formou didaktických her.

·        Při odchodu ze ŠD dbáme na to, aby si děti po sobě uklidily.

 

Odchody ze školní družiny
 
 1. Pokud vyzvedáváte dítě po skončení vyučování, čekejte v prostoru školního bufetu, nebo na lavičkách před jídelnou.   
 2. Při odchodu ze školní družiny v době oběda, čekejte na své dítě před jídelnou.
 3. Po obědě /do 13.15/ použijte telefony na mezipatře u školní družiny. V době od 13.15 – 15 má školní družina program, vycházky mimo budovu a kroužky, proto nelze dítě v tuto dobu vyzvedávat. Od 15 – 17 hodin vyzvedávejte děti pomocí telefonů na mezipatře. Vychovatelky vám dítě přivedou.

Počet dětí :

Vychovatelka odpovídá za bezpečnost 30 žáků, do tohoto počtu je naplňováno  oddělení.

 

 

 

Prostory:

Děti využívají nejen herny, ale i jiné prostory školy – hřiště, průlezky, chodbu. Z tohoto důvodu je potřebné , aby děti na tuto činnost měly vhodné oblečení. Vše podepsané a v pevném sáčku (ne igelitové tašky).

 

Nepřihlášené děti:

Někdy lze do ŠD vzít i nepřihlášené dítě ( dělené hodiny, čekání na kroužek, ranní družina), ovšem za předpokladu, že v tuto dobu klesne počet dětí v příslušném oddělení pod 30. Tyto děti budou vedeny v docházkovém sešitě daného oddělení.

 

BOZP :

·        Školní řád platí i pro školní družinu.

·        Žáci jsou poučeni o BOZP na začátku školního roku, nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu a záznam je uveden v TK jednotlivých oddělení.

·        Vykonáváním stálého dozoru zabezpečují vychovatelé ochranu a zdraví žáků.

·        Před odchodem na vycházku dbají děti pokynů vychovatele.

·        Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku a čeká na pokyn vychovatele,který vstoupí do vozovky jako první a opouští ji jako poslední.

·        Zranění či úraz žák okamžitě hlásí vychovateli. Drobné úrazy ( nevyžadující lékařské ošetření ) jsou také zaznamenány v knize úrazů. Náhlá nemoc je rodičům ihned telefonicky sdělena.

 

Provoz školní družiny o prázdninách

·        Vedlejší prázdniny – provoz ŠD je zajištěn. Rodiče však musí dítě předem přihlásit a dítě přijde do ŠD do 8.hodiny ranní.

·        Hlavní prázdniny – o provozu se rodiče dozví písemně během měsíce května 

 

Chování žáků :

·        Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a školním řádem.

·        Žák bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení školní družiny.

·        K ostatním dětem se chová kamarádsky, bez vyvolávání konfliktů.

·        Žák dbá pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD, jídelně, na hřišti a vycházkách.

·        Žák se chová slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům i spolužákům.

·        V jídelně dodržuje režim školní jídelny.

·        Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují  ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou chování.

·        Rozhodnutím ředitele může být žák ze školní družiny vyloučen, pokud soustavně porušuje řád školní družiny.

·        Za žáka, který se do školní družiny nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

·        Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

·        Svoje osobní věci musí mít žák označené, případnou ztrátu nahlásí vychovatelce.

·        Za věci, které nesouvisí s činností ŠD vychovatelka neručí /šperky, mobilní telefony, …/.

·        Žák šetří majetek školy, svůj i spolužáků.

 

Úplata :

V souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání § 11 byla úplata stanovena na 200 Kč za měsíc.

Rozložení úplaty – dvakrát za školní rok / září – 1000 Kč, únor – 1000 Kč /

Evidenci a kontrolu použití povede hospodářka školy. Prostředky získané úplatou využije škola na rozvoj zájmové činnosti dětí ve školní družině.

 

Činnost školní družiny:

Činnost družiny se řídí celoročním plánem a skladbou zaměstnání, které jsou rozpracované do týdenních plánů jednotlivých oddělení.

 

 

O NÁS     VNITŘNÍ ŘÁD     PLÁN ČINNOSTI

     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            Tisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

O nás
Vydáno dne 01. 01. 2007 (3772 přečtení)


     FOTOGALERIE     PODĚKOVÁNÍ            

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA Tisková zpráva | Autor: Perunová Ludmila | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Archív zpráv
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Základní škola, Hradec Králové,
Bezručova 1468
500 02 Hradec Králové
tel. 495 523 031-2
skola@bezrucka.cz

Školní jídelna:
tel. 495 539 773
jidelna@bezrucka.cz

QR kód pro mobil
IČO: 49333852
DIČ: CZ49333852
IZO: 600088561

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server